Aktuality

Výstavu CERN Accelerating Science navštívilo téměř 22 tisíc návštěvníků

10.01.2017

"Hlavním cílem výstavy bylo povzbudit zájem mladých lidí o vědu a technické vzdělávání. Proto byly hlavní cílovou skupinou žáci středních a základních škol od 12 let, kteří mohli expozici navštívit v rámci výuky," zhodnotil výstavu jihočeský hejtman Jiří Zimola s tím, že významní jihočeští zaměstnavatelé mají o absolventy technických oborů trvalý zájem. Vystudování takového oboru je proto jistotou stálého a dobře placeného zaměstnání. 

Kromě návštěvníků z jižních Čech navštívili výstavu také jednotlivci i skupiny z Prahy, Plzně, Znojma či Ostravy. "Návštěvníkům se líbila celková koncepce výstavy, která kromě z CERNu zapůjčené expozice či doprovodného programu nabídla možnost prohlédnout si také exponáty spolupracujících institucí", zmiňuje Tomáš Cílek, ředitel RERA a.s. Velkou pozornost poutala mlžná komora, ve které bylo možné pozorovat stopy po srážkách částic či expozice Hvězdárny a planetária České Budějovice s pobočkou na Kleti, zde se mohli návštěvníci seznámit s výzkumem a objevováním blízkozemních planetek. Návštěvníci také často využívali možnost fotografovat se před expozicí ČEZ, jimi zhotovené snímky simulovaly přítomnost přímo v jaderném reaktoru jaderné elektrárny Temelín. Stánek se po ukončení výstavy stane součástí expozice v infocentru elektrárny Temelín. 

Také obě jihočeské vysoké školy se prezentovaly vlastními expozicemi, jejich studenti se navíc stali průvodci výstavou. Vlastní expozicí CERN prováděli studenti katedry aplikované fyziky a techniky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. Návštěvníci dostávali pracovní listy s otázkami, na které získali odpovědi během komentované prohlídky. Vedoucí katedry docent Jiří Tesař tuto činnost svých studentů okomentoval slovy: „Naši studenti se plně ztotožnili s rolí průvodců. V této roli prokázali jak vysokou odbornou úroveň, tak i didaktickou erudici, svým přístupem skvěle reprezentovali jak Pedagogickou fakultu, tak i Jihočeskou univerzitu před nejširší veřejností a prokázali, že jsou velmi dobře připraveni na své budoucí povolání učitele fyziky“. Jeho slova potvrzují i výsledky, kterých návštěvníci, studenti a žáci různých škol při vyplňování pracovních listů dosáhli - ve všech otázkách byla úspěšnost odpovědí vyšší než 65 %. Pozitivním zjištěním bylo vyjádření 80 % studentů středních škol, ze kterého vyplývá, že považují základní výzkum za důležitý a prospěšný. Na závěr si pak návštěvníci mohli zahrát hry „AZ – kvíz“ nebo „Riskuj“, jejichž obsah korespondoval s námětem výstavy.

Zde se jako moderátoři zapojili studenti Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích, kteří byli i průvodci doprovodnou částí expozice. Kromě toho měli na starost každodenní provoz výstavy, od rezervačního systému, komunikace s návštěvníky, vyřizování dotazů či prodeje marketingových materiálů.

Nyní již expozice čeká na přílet techniků z CERNu, kteří ji demontují, naloží do přepravních beden a kamiónů a po zastávce v Ženevě, kde budou veškeré panely a interaktivní sloty přeloženy do turečtiny, se na ni mohou těšit návštěvníci v Istanbulu.

„Vysoká návštěvnost potvrzuje, že záměr Jihočeského kraje získat takto odbornou výstavu do jihočeské metropole se ukázal jako správný“, dodává Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje.

Tuto výstavu Vám přináší Jihočeský kraj